ข้อกำหนดการใช้งาน


1. นิยาม

 

Verified-Reviews : Net Reviews บริษัทร่วมทุนอย่างง่ายฝรั่งเศส (SAS) แห่งหนึ่งลงทะเบียนในทะเบียนการค้าและบริษัทมาร์แซย์ (RCS) ภายใต้หมายเลข 750 882 375 เป็นผู้ให้บริการทางด้านไอทีโซลูชั่นสำหรับการรวบรวมบทวิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพของการบริการอีคอมเมิร์ซโดยผู้ค้าบนเว็บ

Product Review : ค่าการประเมิน ข้อคิดเห็นและการประเมินโดยลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

Site Review : ค่าการประเมิน ข้อคิดเห็นและการประเมินโดยลูกค้าในด้านคุณภาพของการบริการของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

Customer Review: กำหนดทั้ง Product Review และ Site Review

Back Office : ตัวประสานเว็บซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเครื่องมือหลากหลาย พัฒนาโดย Verified-Reviews เพื่อมอบบริการดังกล่าว (รวมถึงการรับบทวิจารณ์ลูกค้า การตอบกลับข้อคิดเห็น และการเข้าถึงสถิติ) ผู้ใช้บริการจะต้องล็อกอินเข้าบัญชี "Client Area" ที่สร้างขึ้นตอนลงทะเบียน โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (URL ของเว็บไซต์ผู้ใช้บริการ) และรหัสผ่านที่เลือกใช้เอง

Customer Database: สารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้ทำการสั่งสินค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สารสนเทศนี้ ซึ่งเว็บไซต์ต้องการเพื่อให้บริการอีคอมเมิร์ซและสื่อสารข้อมูลการค้าให้แก่ลูกค้านั้น รวบรวมมาขณะที่ให้การบริการ

Adwords Campaign : ระบบการโฆษณาของโปรแกรมค้นหา Google ซึ่งแสดงโฆษณาและป้ายโฆษณาโดยอิงจากคำค้นหาที่ผู้ใช้หรือพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้ป้อนเข้าไป

Verified Reviews Merchant Profile Page (หรือ "การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง"): เว็บเพจทำดัชนีโดย Google ที่แสดง Site Reviews ทั้งหมดที่ Solution รวบรวมไว้สำหรับผู้ใช้บริการแต่ละคน สามารถเข้าถึงเพจนี้ได้โดยการคลิกบนวิดเจ็ตหรือ URL ของเว็บเพจที่โปรแกรมค้นหา Google ใช้อ้างอิง

Client: บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการ Verified-Reviews เพื่อรับความเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการอีคอมเมิร์ซ สินค้าที่ซื้อไป ประสบการณ์ผู้ใช้ หรือการกระทำอื่นที่สามารถให้ข้อมูลกลับได้

Personal Data : ข้อมูลซึ่งภายในนิยามที่ให้ไว้ใน Data Protection Act ของฝรั่งเศสวันที่ 6 มกราคม 1978 (ที่แก้ไขตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1991 และตามกฎหมายเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2004 ที่เปลี่ยนไปตาม Directive 95/46/EC) กำหนดหรือระบุบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อม

Package : ภาษีศุลกากรที่ Verified-Reviews เสนอและผู้ใช้บริการเป็นผู้เลือกซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการสั่งสินค้าที่ทาง Solution จะนำไปดำเนินการ

Internet : การเชื่อมต่อกันทั่วโลกของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยผ่านเซิร์ฟเวอร์

Product : สินค้าหรือบริการที่จำหน่ายโดยมืออาชีพ

Ecommerce Service : ข้อเสนอสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะฟรีหรือขาย

The Solution : บริการและซอฟต์แวร์เพื่อสร้าง Site Review, Product Review และ Store Review ที่ลูกค้าให้มา จัดการ Review ดังกล่าว ประเมินความน่าเชื่อถือและแสดงลงบนอินเทอร์เน็ต

Widgets : กราฟฟิกที่ Verified Reviews สร้างขึ้นเพื่อแสดงค่าการประเมินโดยรวมของผู้ใช้บริการโดยอิงตามบทวิจารณ์ทั้งหมด

Customer : บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ซื้อสินค้าผ่านบริการอีคอมเมิร์ซ

 

2. วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้


Net Reviews (จากนี้เรียกว่า "Verified Reviews") เป็นบริษัทของฝรั่งเศส (SAS) ซึ่งมีกิจกรรมทางธุรกิจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาโซลูชันอันทรงนวัตกรรมซึ่งเก็บรวบรวมบทวิจารณ์ของลูกค้าสำหรับผู้ใช้บริการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการขายหรือฟรี ดังนั้นจึงช่วยให้ผู้ใช้บริการเหล่านั้นมีตัวตนในตลาดมากขึ้นและช่วยเสริมอันดับของโปรแกรมค้นหาในอินเทอร์เน็ต
เช่นนี้แล้ว Verified Reviews จึงนำเสนอแผนการตั้งราคาต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้คือการมอบโซลูชันสำหรับการเก็บและการตีพิมพ์บทวิจารณ์ของลูกค้า มีการระบุเงื่อนไขในการใช้งานสำหรับข้อกำหนดดังกล่าวดังต่อไปนี้
นอกเหนือจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่า ซึ่งจะอยู่ในใบเสนอขาย สัญญา หรือโดยทั่วไปจะอยู่ในเอกสารที่ระบุข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย ข้อตกลงเหล่านี้และข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุในที่นี้จะรวมกันเป็นข้อตกลงหนึ่งเดียวซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะจะมีอำนาจเหนือกว่าข้อตกลงหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่มาจากข้อตกลงในการใช้งานซึ่งมีเนื้อหาขัดแย้งกัน

 

3. การนำไปบังคับใช้และระยะเวลาของสัญญา


ในการใช้งานโซลูชัน ผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนทางออนไลน์ที่ http://www.avis-verifies.com/ เพื่อให้การลงทะเบียนมีผลบังคับใช้จริง ผู้ใช้บริการต้องกรอกทุกช่องที่กำหนดและต้องมอบสารสนเทศที่ถูกต้องและตรงไปตรงมา ต้องแจ้งให้ Verified Reviews ทราบหากมีการเปลี่ยนสารสนเทศใด ๆ ที่มอบให้
ในการร้องขอเพื่อทำการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการรับทราบว่าตนได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้วและยอมรับข้อตกลงทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียน หมายความว่าตนยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมดอย่างไร้เงื่อนไข
Verified Reviews นำเสนอแพ็กเกจต่าง ๆ ตามปริมาณคำสั่งที่ประมวลผลในแต่ละเดือน เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแพ็กเกจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ Verified Reviews ทราบถึงปริมาณคำสั่งซื้อที่ตนได้รับและราคาเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ
ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้เลือกแพ็กเกจและการสมัครสมาชิก และผู้ใช้บริการยอมรับอย่างชัดเจนว่านี่เป็นความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียว
สัญญาจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนบนเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการอาจสมัครสมาชิกแพ็กเกจแบบไม่จำกัดระยะเวลาหรือแบบกำหนดระยะเวลาก็ได้
ในกรณีแรก ลูกค้าอาจยุติสัญญาได้ทุกเมื่อ โดยต้องแจ้งให้ Verified Reviews ทราบทางจดหมายลงทะเบียนซึ่งต้องมีการเซ็นรับ Verified Reviews จะเก็บจำนวนเงินที่เรียกเก็บต่อผู้ใช้บริการสำหรับแพ็กเกจที่สมัครสมาชิก
Verified Reviews จะหยุดให้บริการและหยุดการหักเงินโดยอัตโนมัติใด ๆ นับจากเดือนถัดไป โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการส่งเอกสารแจ้งข้อมูลให้ทราบ (ระบุวันที่โดยวันที่บนไปรษณีย์) แต่จะยังเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับเดือนที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
หากมีการสมัครสมาชิกแบบกำหนดระยะเวลา จะมีการระบุให้ทราบในคำสั่งซื้อ ในกรณีนี้ จะมีการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในระยะเวลาเท่ากันโดยอ้างอิงข้อตกลงโดยนัย ยกเว้นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุติสัญญาโดยการส่งจดหมายลงทะเบียนซึ่งต้องมีการเซ็นรับและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน
หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นพิเศษเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลา จะนับว่าสัญญานั้นเป็นแบบไม่ระบุระยะเวลา
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แต่ละฝ่ายจะมีสิทธิ์เพิกถอนสัญญาแต่ฝ่ายเดียวได้ทุกเมื่อในกรณีที่อีกฝ่ายละเมิดสัญญาอย่างรุนแรงแม้ตนจะมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม โดยจะยุติได้หากอีกฝ่ายเพิกเฉยการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการโดยจดหมายลงทะเบียนซึ่งต้องมีการเซ็นรับ
นอกจากนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติสัญญาได้หากกิจกรรมหยุดชะงักลง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบด้วยจดหมายลงทะเบียนซึ่งต้องมีการเซ็นรับ

 

4. การบริการ Verified Reviews


ผู้ใช้บริการยอมรับการได้รับการแจ้งจาก Verified Reviews ถึงทุกสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนซึ่งจำเป็นสำหรับให้ Solution ทำงานได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังยอมรับว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเหตุผลทางเทคนิคและการรักษาความปลอดภัย ในกรณีนี้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ


4.1. การติดตั้งโซลูชัน


สามารถติดตั้ง Solution ได้หลายวิธี:
- ผ่านทางมอดูลต่าง ๆ ที่ Verified Reviews พัฒนาขึ้นสำหรับโซลูชันอีคอมเมิร์ซ (อย่างเช่น Prestashop และ Magento)
- ผ่านทาง API ที่สมบูรณ์มากซึ่งยอมให้มีการผสานรวมที่ราบรื่นของ Solution เข้าในระบบไอทีของผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการที่จะติดตั้ง Solution
Verified Reviews ให้การสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการผสานรวม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนี้ จะมีเอกสารอธิบายบนเว็บไซต์และทีมเทคนิคพร้อมที่จะตอบคำถามใด ๆ ของผู้ใช้บริการ และ/หรือทำงานจากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อติดตั้งมอดูลหรือ API บนระบบของผู้ใช้บริการ
ในกรณีใดก็ตาม ผู้ใช้บริการยังคงรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อความผิดปกติของ Solution อันเป็นผลมาจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง


4.2. การจัดให้มี Solution


จุดประสงค์ของบริการจาก Verified Reviews คือการจัดให้มี Solution และการอำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน
Solution ประกอบด้วยฟังก์ชันหลากหลายและการบริการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน
- การรวบรวมบทวิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ
- การเผยแพร่และการแสดงบทวิจารณ์โดยพันธมิตรต่าง ๆ (Google, Bing, บริษัทพาณิชย์อื่น ๆ)
- การปรับค่าตามดัชนีราคาของ Verified Reviews Merchant Profile Page (หรือ "การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง") โดยโปรแกรมค้นหา
- การสร้างและการจัดให้มี Widgets
บทวิจารณ์ลูกค้าที่รวบรวมการทำงานต่อไปนี้: คำสั่งซื้อแต่ละรายการจากลูกค้า จะสร้างคำร้องขอบทวิจารณ์ที่ส่งไปที่ที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ Verified Reviews
ไม่ว่าจะสำหรับ Site Review หรือ Product Review บทวิจารณ์ต่าง ๆ ที่ Verified Reviews Solution รวบรวมได้จะประกอบด้วยค่าการประเมิน 1 ถึง 5 ดาว พร้อมกับข้อคิดเห็น
บทวิจารณ์และข้อคิดเห็นทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและมีให้บริการใน Back Office ของผู้ใช้บริการ และบนเซิร์ฟเวอร์ Verified Reviews
นอกจากนี้ Verified Reviews ยังได้เข้าสัญญาการเป็นพันธมิตรกับ Google อีกด้วย การเป็นพันธมิตรนี้ช่วยให้แสดงค่าการประเมินของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติถัดจาก URL ของเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้บริการเรียกใช้งาน AdWords Campaign หากค่าการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่อย่างน้อยที่สุด 3.5 จาก 5
ตามกฎทั่วไป Verified Reviews สงวนสิทธิ์ในการเข้าทำข้อตกลงกับบริษัทพาณิชย์ต่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมค้นหา อย่างเช่น Google หรือ Bing เพื่อที่จะเผยแพร่บทวิจารณ์ลูกค้าหรือทำดัชนี Verified Reviews Merchant Profile Page (หรือ "การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง") ซึ่งผู้ใช้บริการยอมรับ
ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งอย่างชัดเจนว่าเฉพาะพันธมิตรเท่านั้นจะตัดสินใจหรือควบคุมการแทรกค่าการประเมิน โดยประกอบด้วยดาวและจำนวนบทวิจารณ์ที่รวบรวมไว้ เพื่อจุดประสงค์ด้านสารสนเทศเท่านั้น การแทรกค่าการประเมินนี้จะสามารถมองเห็นได้หลังจากช่วงเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์โดยเฉลี่ย ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม Verified Reviews จะไม่รับผิดชอบต่อสภาวะและความล่าช้าที่เกี่ยวกับการประกาศการประเมินผลของผู้ใช้บริการโดยพันธมิตรของตน
Verified Reviews ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการขาดหรือการแสดงบทวิจารณ์ลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากพันธมิตรมีกฎของตนเองสำหรับการแสดงบทวิจารณ์เหล่านี้ Verified Reviews รับผิดเฉพาะต่อการตรวจสอบการส่งผ่านบทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น และค่าการประเมินที่ Solution เก็บรวบรวมได้ว่าถูกต้องแล้วเท่านั้น
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าของตนในหัวข้อเฉพาะโดยการถามคำถามลูกค้าได้อีกด้วย ทางเลือกนี้ทำงานในวิธีเดียวกันกับคำขอ Site Review หรือ Product Review คำถามเพิ่มเติมที่สื่อสารโดยตรงกับลูกค้า จะเพิ่มอยู่ในคำขอที่ส่งทางอีเมล
เมื่อส่งคำขอแล้ว Verified Reviews จะเก็บรวบรวมคำตอบ และสื่อสารคำตอบเหล่านี้ไปให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง Back Office ของผู้ใช้บริการ


4.3. การจัดให้มี Widgets


Verified Reviews ให้แบบจำลอง Widgets ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแสดงอยู่บนทุกหน้าของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการได้ เพื่อแสดงค่าการประเมินโดยรวมและข้อคิดเห็นล่าสุดที่ได้รับจากลูกค้า Widget จะแสดงแบรนด์ Verified Reviews Verified Reviews ให้ Widget สองประเภท: วิดเจ็ตแบบมีตำแหน่งคงที่และวิดเจ็ตแบบเคลื่อนที่ได้ วิดเจ็ตแบบมีตำแหน่งคงที่ต้องผสานรวมอยู่ในคู่มือรูปแบบที่แสดงเป็นภาพของผู้ใช้บริการ วิดเจ็ตแบบเคลื่อนที่ได้ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อคู่มือรูปแบบที่แสดงเป็นภาพ
ผู้ใช้บริการรับผิดชอบตัวเลือก การผสานรวม และการแสดงวิดเจ็ตแต่เพียงผู้เดียวและโดยสิ้นเชิง Verified Reviews ไม่รับผิดชอบในกรณีที่การแสดงเป็นภาพของ Widget บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะแตกต่างไปจากที่ Verified Reviews ได้สร้างและมีให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปรับเปลี่ยนคู่มือรูปแบบที่แสดงเป็นภาพและแผ่นแบบ Widget ในทางใด ๆ ก็ตาม
หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนการออกแบบของ Widget ที่ Verified Reviews จัดให้ไว้ ทาง Verified Reviews จะมอบการออกแบบพร้อมกับที่อยู่เว็บเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสร้างการออกแบบ Widget ของตนเองได้ และให้สารสนเทศแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับจำนวน Site Reviews และค่าการประเมินเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ
ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการถูกระงับไว้ชั่วคราวหรือมีการยกเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการต้อง หยุดการใช้งานทั้งหมดทันที ที่ Verified Reviews Widget การใช้งานโดยมิชอบจะส่งผลต่อสิทธิ์ในการกำหนดการชำระเงิน 100 ยูโรอันเป็นบทลงโทษของการฝ่าฝืนที่พิสูจน์ได้ และต่อเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต (URL) โดยไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ Verified Reviews สามารถเรียกร้องเป็นค่าชดเชยได้


4.4. การจัดให้มี Verified Reviews Merchant Profile Page (หรือ “การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง”)


Verified Reviews มอบหน้าเว็บแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งโปรแกรมค้นหาได้ทำดัชนีไว้ และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกรายบนหน้าเว็บ สามารถอ่านบทวิจารณ์ลูกค้าของผู้ใช้บริการทุกรายการที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีได้
หากมีการเก็บรวบรวมบทวิจารณ์ลูกค้าสำหรับการใช้งานภายในบริษัทของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถขอหน้านี้ที่โปรแกรมค้นหาไม่ได้ทำดัชนีไว้ได้

4.5. กระบวนการตรวจสอบ


ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งเมื่อได้รับบทวิจารณ์เชิงลบจากลูกค้าของตน บทวิจารณ์จะพิจารณาว่าเป็นเชิงลบในกรณีที่ค่าการประเมินที่ให้ไว้เท่ากับหรือต่ำกว่า 2 บทวิจารณ์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายผ่านทาง Back Office ของผู้ใช้บริการในส่วนที่มีชื่อว่า "Customer Reviews - Moderations"
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อและตอบลูกค้าที่ให้ข้อคิดเห็นและค่าการประเมินไว้ได้ โดยผ่านทาง Back Office ของผู้ใช้บริการ คำตอบที่ผู้ใช้บริการให้ไว้จะเปิดเป็นสาธารณะบน Verified Reviews Merchant Profile Page ของผู้ใช้บริการ (หรือ "การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง") ลูกค้าจะได้รับอีเมลที่ช่วยให้สามารถอ่านข้อความใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ส่งไปถึง
ลูกค้าจะสามารถตอบข้อความนี้ได้ แต่จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าการประเมินได้ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งข้อความใด ๆ ที่ลูกค้าของตนฝากไว้ให้เช่นกัน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะสามารถมองเห็นการสนทนาเหล่านี้
คำตอบที่ผู้ใช้บริการให้ไว้จะเปิดเป็นสาธารณะบน Verified Reviews Merchant Profile Page ของผู้ใช้บริการ (หรือ "การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง") ลูกค้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าการประเมินของตนได้
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะสามารถมองเห็นการสนทนานี้ได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้ซ่อนค่าการประเมินไว้ผ่านทาง Back Office ของตน
กระบวนการนี้ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้บริการในการขอคำอธิบายในกรณีที่ค่าการประเมินและ/หรือข้อคิดเห็นดูเหมือนจะไม่เป็นธรรม และสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบ
ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม Verified Reviews จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างผู้ใช้บริการและลูกค้าของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบต่อการจัดการความยุ่งยากใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าหลังจากการได้รับบทวิจารณ์


4.6. สถิติ


ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงรายงานและสถิติต่าง ๆ ที่ Verified Reviews รวบรวมบนพื้นฐานของบทวิจารณ์ที่เก็บไว้ ผ่านทาง Back Office ของผู้ใช้บริการ


5. เงื่อนไขทางการเงิน


5.1 การกำหนดราคา


Verified Reviews นำเสนอแพ็กเกจหลากหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อ จำนวนบทวิจารณ์ที่โซลูชันต้องทำการประมวลผล และราคาเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ (สำหรับราคาคำสั่งซื้อที่มากกว่า 300 ยูโรจะมีการเพิ่มค่าบริการเพิ่มเติมไปยังราคาแพ็กเกจ)
มีการแสดงราคาแพ็กเกจบนเว็บไซต์ที่ https://www.verified-reviews.co.uk/ ในส่วน "การกำหนดราคา"
หากจำนวนคำสั่งซื้อที่รวมอยู่ในแพ็กเกจมีมากเกินกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามา ค่าธรรมเนียมนี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกและราคาเฉลี่ยของการสั่งซื้อ โดยจะเพิ่มไปยังราคาเริ่มต้นของแพ็กเกจดังกล่าว
การชำระเงินสำหรับแพ็กเกจและสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บสำหรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติม (หากมี) จะเป็นการหักเงินโดยตรงในรายเดือน
โดยทั่วไปแล้ว Verified Reviews จะอ้างอิงถึงสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการมอบให้เท่านั้น เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา จะมีการแจ้งสารสนเทศดังกล่าวโดยผู้ใช้บริการต้องใช้วิจารณญาณและรับผิดชอบด้วยตนเอง โดยผู้รับผิดชอบคือผู้จัดการธุรกิจและความต้องการของบริษัท เพราะเหตุนี้ Verified Reviews จึงไม่ก้าวก่ายต่อธุรกิจของผู้ใช้บริการ Verified Reviews จะไม่รับผิดชอบต่อการให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหากสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการมอบให้ไม่แม่นยำหรือไม่ครบถ้วน หรือหากจำนวนคำสั่งที่ประมวลผลตามจริงนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่คาดการณ์หรือคาดเดาไว้
แพ็กเกจประกอบไปด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขคือการชำระเงินแบบระบุราคาแน่นอนหรือแบบชำระเงินรวมต่อ Verified Reviews เมื่อมีการมอบบริการเหล่านี้ให้อย่างน้อยหนึ่งรายการ
จะมีการออกใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการหักเงินในแต่ละครั้ง และลูกค้าจะสามารถดาวน์โหลดได้โดยการเชื่อมต่อไปยัง Back Office ของตนหรือรับทางอีเมลโดยการระบุที่อยู่อีเมลผ่านทาง Back Office
จะมีการระบุวันที่จะทำการหักเงินเป็นครั้งแรกในข้อตกลงและเงื่อนไข
Verified Reviews ไม่รับการชำระเงินด้วยเช็ค จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% หากทำการโอนเงินผ่านธนาคาร
Verified Reviews จะเก็บการชำระเงินสำหรับแพ็กเกจแบบสมัครสมาชิกไว้ทั้งหมด ผู้ใช้บริการไม่อาจเรียกร้องการคืนเงินเป็นสัดส่วนเมื่อยุติสัญญานี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนในด้านการชำระเงิน Verified Reviews ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงต่อบัญชีส่วนตัวของตนและหยุดการให้บริการ
หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินที่ค้างอยู่ จะมีการยุติสัญญาในปัจจุบันและจะลบบัญชีลูกค้าทิ้งอย่างถาวร Verified Reviews อาจดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่อความเสียหายจากการได้รับผลกระทบอีกด้วย


5.2 ระยะเวลาการทดลองใช้


Verified Reviews อาจนำเสนอการทดลองใช้โซลูชันให้กับผู้ใช้บริการได้ฟรี ในกรณีดังกล่าว จะมีการระบุเงื่อนไขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระยะเวลาของการทดลองใช้นี้ให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อทำการลงทะเบียน
เริ่มตั้งแต่ขณะทำการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุในที่นี้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจปรับใช้ได้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะสมัครรับการทดลองใช้ฟรีหรือไม่ก็ตาม


6. ข้อผูกพัน ความรับผิดชอบ และคำมั่นสัญญาของ Verified Reviews

 

6.1. การจัดให้มีและการดำเนินการของ Solution


บริการต่าง ๆ ของ Verified Reviews จะถือว่าเริ่มต้นอย่างเป็นทางการทันทีที่มีการทำให้ Solution พร้อมใช้งานแก่ผู้ใช้บริการ ข้อผูกพันเดียวเท่านั้นของ Verified Reviews คือการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Solution ได้ Verified Reviews ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของการติดตั้ง หรือการใช้งานที่ผิดหรือไม่เหมาะสมใด ๆ ซึ่งสามารถชี้ได้ว่าเกิดจากผู้ใช้บริการ
Verified Reviews รับภาระในการนำวิธี แบบแผน และการดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นมาใช้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความต่อเนื่องของ Solution Verified Reviews ผูกพันโดยข้อผูกพันของวิธีเท่านั้น
Solution ปฏิบัติการภายใต้ระบบเทคนิคที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเสริมบางอย่างซึ่ง Verified Reviews อาจไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมได้ตลอด การบริการจะมอบโดยใช้วิธีโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ ซึ่งใช้ทรัพยากรของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรจะตระหนักว่า ปัญหาทางเทคนิคอาจมีผลกระทบต่อเครือข่ายนี้ และก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าหรือความพร้อมใช้งานที่ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ Verified Reviews ไม่สามารถรับประกันการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความยุ่งยากใด ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์เนื่องจากอินเทอร์เน็ตขัดข้องได้
Verified Reviews สงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึง Solution เป็นการชั่วคราวในกรณีที่จำเป็นด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นในการดำเนินการซ่อมบำรุงเซิร์ฟเวอร์
หาก Verified Reviews ตรวจพบการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อการรักษาความปลอดภัยของ Solution และฐานข้อมูลลูกค้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับบริการชั่วคราวโดยไม่มีการแจ้งเตือน เพื่อแก้ไขการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด


6.2. กระบวนการรวบรวมบทวิจารณ์


เมื่อมีการรวบรวมบทวิจารณ์ Verified Reviews ตกลงที่จะไม่เลือกลูกค้าบนพื้นฐานของประเภทหรือความถี่ในการซื้อของลูกค้า ดังนั้น จะสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าทุกราย
บทวิจารณ์แต่ละรายการจะเชื่อมโยงไปยังผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้
ต้องส่งบทวิจารณ์ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับคำเชิญทางอีเมล ดังนั้นการส่งบทวิจารณ์จึงมีเวลาจำกัด
Verified Reviews มีข้อมูลพร้อมใช้ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนลูกค้าได้ และตรวจสอบได้ว่าลูกค้าทำการซื้อจริง ๆ


6.3. กระบวนการสำหรับการระบุตัวตนผู้เขียนบทวิจารณ์


Verified Reviews Solution อยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมบทวิจารณ์ต่าง ๆ หลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังนั้นคำขอบทวิจารณ์จากผู้ใช้บริการจึงสัมพันธ์กับประสบการณ์ซื้อและลูกค้าที่มีการระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน อาจดำเนินการระบุตัวตนโดยอีเมล โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าได้


6.4.เนื้อหาและการเฝ้าติดตามบทวิจารณ์และข้อคิดเห็นที่รวบรวมได้


Verified Reviews คือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเชื่อถือ ซึ่งรับประกันความโปร่งใสที่ครบถ้วนของผู้ใช้บริการและลูกค้า
ควรสังเกตให้ชัดเจนว่าข้อคิดเห็นต้องไม่แย้งต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม Verified Reviews จะไม่สอดแทรกความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมระหว่างผู้ใช้บริการและลูกค้า Verified Reviews ไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากลูกค้าไม่สามารถตอบสนองที่จะตรวจสอบคำร้องขอ หรือหากมีจำนวนผู้มาเยี่ยมชมหรือใบสั่งซื้อลดลง หรือในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทวิจารณ์เชิงลบหรือการทำให้ได้ตามใบสั่งซื้อ
Verified Reviews จะตรวจสอบที่มาของบทวิจารณ์ที่สร้างขึ้น โดยวิธีของที่อยู่ IP ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันการดำเนินการของระบบการประเมินที่จะไม่มีข้อผิดพลาดเลย เนื่องจากความเสี่ยงและสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งมีอยู่ในไอทีและระบบดิจิทัลอันเป็นปกติวิสัย อย่างเช่นการแฮก การไฮแจ็ก ไวรัส และการฉ้อฉล


6.5 การจัดเก็บ การใช้ และการรักษาความลับสารสนเทศของลูกค้า


Verified Reviews จะจัดเก็บและรักษาฐานข้อมูลของลูกค้า บทวิจารณ์ลูกค้า และสารสนเทศใด ๆ ที่ Solution ได้ดำเนินการสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะและปลอดภัย นี่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด
บทวิจารณ์ที่เผยแพร่จะมีสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าดังต่อไปนี้:
• ชื่อจริง
• อักษรตัวแรกของนามสกุล
• วันที่และเวลาของการยื่นการตรวจสอบ
• วันที่มีประสบการณ์ซื้อ
• ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
• สถานที่ซื้อหรือสถานที่ส่งมอบบริการ
อาจมีการสารสนเทศส่วนบุคคลตลอดจนบทวิจารณ์และการให้คะแนนของลูกค้าไปที่พันธมิตรของ Verified Reviews (โปรแกรมค้นหา ไดเรกทอรี เว็บไซต์เปรียบเทียบ แหล่งซื้อขาย หรือคู่มือแนะนำ) เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในรูปแบบใด ๆ ของการเผยแพร่ เพื่อดึงดูดผู้รับชมให้มาที่บทวิจารณ์เหล่านี้
ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการกระจายสารสนเทศของตนไปที่ไดเรกทอรี เว็บไซต์เปรียบเทียบ แหล่งซื้อขาย หรือคู่มือแนะนำ
Verified Reviews จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ที่อยู่อีเมล ในบริบทของ Solution เพียงอย่างเดียว และเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์เดียวของ Solution ตามที่กล่าวมา Verified Reviews จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นใด และไม่สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกใด ๆ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
โดยทั่วไป Verified Reviews จะไม่เผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การระบุตัวตนหรือนำไปสู่การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อจริง ที่อยู่จริง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น) เว้นแต่ลูกค้าได้ทำให้สารสนเทศนี้เป็นสาธารณะไว้แล้ว


6.6 การยกเว้นและการจำกัดความรับผิด


ผู้ใช้บริการจะไม่ต้องรับผิดต่อ Verified Reviews ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ Solution หากอุปกรณ์ไอทีของผู้ใช้บริการเกิดล้มเหลวหรือพิสูจน์ได้ว่าล้าสมัยหรือไม่เพียงพอ
ผู้ใช้บริการรับผิดชอบทุกประการต่ออุปกรณ์ไอทีของตนเอง
ข้อกำหนดขั้นต่ำในแง่ของอุปกรณ์ไอทีคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณฺ์ดิจิทัลที่ยอมให้เข้าถึงการเชื่อมต่อนั้น
Verified Reviews จะไม่รับผิดต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้บริการมอบสารสนเทศที่ผิดหรือไม่ครบถ้วน
และยังใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:
- การใช้ Solution ที่ผิดปกติ
- ข้อผิดพลาดการดำเนินการในส่วนของผู้ใช้บริการ
- การซ่อมบำรุงโดยบุคคลภายนอกที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้อนญาตให้ซ่อม Solution
- การถอนการติดตั้ง Solution
- การไม่ใช้ Solution หรือใช้เพียงบางส่วน
กล่าวโดยทั่วไป Verified Reviews จะไม่ต้องถือภาระความรับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Solution ได้เนื่องจากเหตุการณ์ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Verified Reviews
Verified Reviews ไม่รับผิดชอบต่อการที่โปรแกรมค้นหาแทรกค่าการประเมินโดยรวมของผู้ใช้บริการและจำนวนบทวิจารณ์ที่รวบรวมได้ หรือสำหรับรายการของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
ท้ายสุด ไม่ว่าจะภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม Verified Reviews จะไม่รับผิดชอบต่อความเสื่อมเสียทางอ้อมใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญานี้และการพัฒนาของความสามารถดังกล่าว
ผลกระทบทางอ้อมที่เห็นได้ชัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ การสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียโอกาส ความเสียหายทางธุรกิจ และผลสืบเนื่องของความไม่พอใจหรือการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกที่มีต่อผู้ใช้บริการ


6.7 กระบวนการตรวจสอบ


6.7.1 ภาพรวม


เป้าหมายของกระบวนการตรวจสอบคือการทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่รวบรวมมากับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ ตลอดจนกับเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ มีเจตนาเพื่อการเผยแพร่ การปฏิเสธ หรือการลบเนื้อหานี้
มีการระบุตัวตนและสามารถสอบกลับบุคคลทุกคนและทุกการกระทำที่สัมพันธ์กับกระบวนการตรวจสอบได้
Verified Reviews ตรวจสอบบทวิจารณ์ต่าง ๆ ก่อนเผยแพร่ โดยใช้การพิสูจน์ยืนยันแบบอัตโนมัติและโดยคน


6.7.2 หน้าที่ของผู้ตรวจสอบและทรัพยากร


กระบวนการตรวจสอบดำเนินการโดยเครื่องมือคอมพิวเตอร์และ/หรือโดยคนผู้ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าผู้ตรวจสอบ
ขีดความสามารถและวิธีต่อไปนี้จำเป็นสำหรับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ:
- ความคล่องในภาษาที่เขียนบทวิจารณ์
ต้องพิสูจน์ยืนยันความคล่องแคล่วนี้บนพื้นฐานของความเป็นจริงก่อนการแต่งตั้งให้รับหน้าที่ ซึ่งเท่ากับระดับ "อำนาจควบคุม" ในกรอบการอ้างอิงร่วมกันสำหรับภาษาแห่งสหภาพยุโรป (ระดับ C2 ของ CEFR)
- เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของบทวิจารณ์ลูกค้าที่รวบรวมไว้
- เข้าถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของผู้เขียนที่รวบรวมไว้ ณ เวลาที่ส่งบทวิจารณ์ เพื่อให้สามารถติดต่อผู้เขียนได้หากจำเป็น
- เข้าถึงสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประวัติการส่งบทวิจารณ์ (จำนวนการส่งบทวิจารณ์เดียวกันหลังจากการปฏิเสธชั้นต้น)
- เข้าถึงประวัติสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เขียน (จำนวนบทวิจารณ์ที่ได้รับการเผยแพร่ หัวข้อของบทวิจารณ์ครั้งก่อนหน้า)
- ความสามารถที่จะเป็นตัวแทนการตรวจสอบบทวิจารณ์ลูกค้าต่อผู้ตรวจสอบอีกรายหนึ่ง ในลักษณะที่สอบกลับได้


6.7.3 กระบวนการก่อนการตรวจสอบ


กระบวนการก่อนการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
Verified Reviews ใช้ระบบกระบวนการก่อนการตรวจสอบโดยอัตโนมัติที่หลีกเลี่ยงบทวิจารณ์ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว หากบทวิจารณ์นั้นมี:
- เนื้อหาที่เป็นข้อความเดิมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งข้อคิดเห็นที่ก้าวร้าว ดูหมิ่น และเลือกปฏิบัติ
- เนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าใจได้
- ข้อมูลส่วนบุคคล
กระบวนการก่อนการตรวจสอบโดยคน
นอกเหนือจากระบบกระบวนการก่อนการตรวจสอบโดยอัตโนมัติแล้ว Verified Reviews ยังอาจจัดให้มีระบบกระบวนการก่อนการตรวจสอบโดยคน ตามที่ร้องขอ
ระบบกระบวนการก่อนการตรวจสอบโดยคนระบบนี้จะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่บทวิจารณ์ที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้


6.7.4 การจำกัดเวลาสำหรับกระบวนการตรวจสอบบทวิจารณ์ลูกค้า


Verified Reviews มุ่งมั่นที่จะให้ความใส่ใจต่อการจำกัดเวลาสำหรับกระบวนการตรวจสอบบทวิจารณ์ทั้งหมด
นี่จะตั้งโดยอัตโนมัติที่ D+7 ซึ่ง D คือวันที่ส่งบทวิจารณ์
ในบางกรณี ความล่าช้านี้สามารถขยายเวลาออกไปที่ D+14, D+21 หรือ D+30 (กรอบเวลาสูงสุด)


6.7.5 กระบวนการหลังการตรวจสอบ


กระบวนการหลังการตรวจสอบโดยคน
นอกเหนือจากระบบกระบวนการก่อนการตรวจสอบแล้ว Verified Reviews ยังมีระบบกระบวนการหลังการตรวจสอบโดยคนไว้พร้อมใช้
ระบบนี้ทำให้เป็นไปได้ที่จะปฏิเสธคำขอบทวิจารณ์ใด ๆ ที่ตรงตามเกณฑ์การปฏิเสธบทวิจารณ์ลูกค้า
กระบวนการหลังการตรวจสอบและการเพิกถอนสิทธิ์ผู้เขียน
Verified Reviews ตกลงที่จะเพิกถอนบทวิจารณ์ตามคำขอของผู้เขียน
อย่างไรก็ตาม บทวิจารณ์นั้นจะยังคงบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ Verified Reviews
ผู้เขียนบทวิจารณ์ที่ได้รับการเผยแพร่ไม่สามารถร้องขอบทวิจารณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนในภายหลัง
ผู้เขียนเพียงสามารถใช้สิทธิ์ของตนในการเพิกถอนบทวิจารณ์ของตนและร้องขอที่จะเขียนบทวิจารณ์ใหม่
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่มีนัยสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการ Verified Reviews สามารถลบหรือเก็บบทวิจารณ์ใด ๆ ที่ลงวันที่เหตุการณ์ล่วงหน้าไว้อย่างถาวร
Verified Reviews ดำเนินการเก็บประวัติบทวิจารณ์ที่ถูกลบทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลของตน


6.7.6 การแก้ไขและการปรับเปลี่ยน


Verified Reviews ตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยนหรือลบเนื้อหาของบทวิจารณ์ลูกค้า ดังนั้น Verified Reviews ไม่สามารถ
- แก้ไขการสะกดผิดที่มีในบทวิจารณ์
- เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานของสมาชิก
- ปกปิดส่วนของข้อความบทวิจารณ์
- ปรับเปลี่ยนค่าการประเมินที่ได้รับ
ในกรณีที่พบน้อยมาก ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในบทวิจารณ์อาจถูกแทนที่ด้วยเครื่องหมายดอกจันเพื่อเป็นการใส่ใจต่อการรักษาความลับของข้อมูล


6.8. เกณฑ์การเผยแพร่และการแสดง


6.8.1 การแสดงบทวิจารณ์


Verified Reviews แสดงบทวิจารณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ ตราบใดที่ไม่มีการปฏิเสธบทวิจารณ์ดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ Verified Reviews ไม่เลือกเฉพาะบทวิจารณ์ที่ดีที่สุดมาเผยแพร่
Verified Reviews แสดงบทวิจารณ์ตามลำดับเวลาโดยเริ่มจากใหม่สุดจนถึงเก่าสุดตามวันที่ที่ส่งบทวิจารณ์
Verified Reviews แสดงบทวิจารณ์ฉบับเต็ม
สำหรับทุก ๆ บทวิจารณ์ Verified Reviews จะแสดงสารสนเทศต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:
- วันที่และเวลาที่ส่งบทวิจารณ์
- วันที่มีประสบการณ์ซื้อ
- ชื่อจริงและอักษรตัวแรกของนามสกุลของผู้เขียน
และอาจแสดง:
- ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
- สถานที่ซื้อหรือสถานที่ส่งมอบบริการ
ด้านล่างของแต่ละบทวิจารณ์ Verified Reviews อาจแสดงสิทธิ์การตอบของผู้แทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีบทวิจารณ์นั้น Verified Reviews ไม่รวมหรือลำเอียงต่อค่าการประเมิน Verified Reviews แสดงค่าการประเมินเฉลี่ยโดยโปร่งใสสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย คำนวณค่าการประเมินโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้:
- เราคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าการประเมินทั้งหมดของบทวิจารณ์ที่ได้รับการเผยแพร่ ถึงตัวเลขห้าหลักหลังจุดทศนิยม
- เพื่อให้ได้รับค่าการประเมิน 5: ค่าเฉลี่ยนี้ทำให้เป็นตัวเลขกลมหนึ่งหลักหลังจุดทศนิยม ถึงห้าหลักหลังจุดทศนิยม
- เพื่อให้ได้ค่าการประเมิน 10: ค่าเฉลี่ยนี้จะคูณด้วยสอง แล้วทำให้เป็นตัวเลขกลมหนึ่งหลักหลังจุดทศนิยม ถึงห้าหลักหลังจุดทศนิยม
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต Verified Reviews จะแสดง Site Reviews ใด ๆ ที่รวบรวมได้เป็นเวลา 12 เดือนต่อเนื่องกัน
Site Reviews จำนวนของบทวิจารณ์ ตลอดจนค่าการประเมินเฉลี่ย จะนำมาคำนวณในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และแสดงบน Verified Reviews Merchant Profile Page (หรือ "การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง")


6.8.2 การรายงานบทวิจารณ์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม


Verified Reviews อนุญาตให้มีการรายงานบทวิจารณ์ที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม บทวิจารณ์ดังกล่าวอาจมีการรายงานโดยใช้ที่อยู่อีเมลดังต่อไปนี้: moderation@avis-verifies.com หรือผ่านทาง Merchant Profile Page (หรือ "การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง") ของผู้ใช้บริการ


6.8.3 สิทธิการตอบของผู้ใช้บริการ


Verified Reviews ให้โอกาสแก่ผู้แทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการประเมินผล ในการตอบบทวิจารณ์ที่ได้รับผ่านทาง Back Office ได้ทุกเมื่อ ผู้แทนสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อ:
- นำเสนอชุดข้อเท็จจริงของตน (พร้อมกับความเป็นไปได้ในการแนบสารสนเทศสนับสนุน)
- ขอบคุณผู้วิจารณ์สำหรับการมีส่วนร่วม และให้คำตอบต่อคำถามต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อคิดเห็นนั้น
- บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ได้ทำต่อผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่มีการส่งบทวิจารณ์
คำตอบต่าง ๆ จะแสดงไว้ด้านล่างบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกัน


6.8.4 การสูญเสียสิทธิ์ที่จะส่งบทวิจารณ์โดยผู้เขียนบทวิจารณ์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมหลังจากกระบวนการตรวจสอบ


หลังกระบวนการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการระบุตัวตนผู้เขียนเป็นการส่งบทวิจารณ์หนึ่งรายการหรือหลายรายการด้วยเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม Verified Reviews จะขัดขวางไม่ให้ผู้เขียนรายนี้ส่งบทวิจารณ์ใด ๆ ได้อีก และจะลบบทวิจารณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผู้เขียนรายนี้


7. ข้อผูกพันผู้ใช้บริการ


เริ่มตั้งแต่ขณะทำการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุในที่นี้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจปรับใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะถูกผูกพันตามข้อผูกพันดังต่อไปนี้:


7.1. การยอมรับการประเมินผล


ผู้ใช้บริการต้องยอมรับการประเมินผลทุกประเภทหลังประสบการณ์ซื้อ ผู้ใช้บริการจะมีสิทธิ์ปฏิเสธการประเมินผล หรือสิทธิ์ในการตอบต่อการประเมินผลได้หากเห็นว่าไม่เป็นธรรม
ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องไม่ปลอมการประเมินผลด้วยวิธีใช้การสั่งซื้อปลอม ข้อคิดเห็นปลอม หรือโดยรูปแบบกระทำอื่นใดเพื่อก่อประโยชน์ให้ตนเอง นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการต้องไม่กีดกันการประเมินผลเชิงลบโดยการใช้การฟังก์ชันทำงานของ Solution ในทางที่ผิด หากผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าว Verified Reviews อาจเริ่มกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายต่อผู้ใช้บริการ และอาจยกเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ
บทลงโทษ 100 ยูโร จะนำมาใช้สำหรับแต่ละบทวิจารณ์ที่พบว่าปลอม โดยไม่มีผลกระทบต่อความเสียหายและผลประโยชน์ที่ Verified Reviews สามารถเรียกร้องเป็นค่าชดเชยได้


7.2. การรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน


ลูกค้าต้องรับผิดชอบการใช้งานและการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าตนเองสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และให้อนุญาตบุคคลอื่นใดภายใต้ความรับผิดชอบได้ หากจำเป็น ผู้ใช้บริการต้องใช้มาตรการและข้อควรระวังที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อปกป้องตนเองจากบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงรายละเอียดล็อกอินเหล่านี้ได้ชั่วคราว และหลีกเลี่ยงการบุกรุกใด ๆ ที่ไม่ต้องการ เข้าไปใน Back Office ของตน
ผู้ใช้บริการต้องแจ้ง Verified Reviews ทันที หากผู้ใช้บริการระบุการละเมิดการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเนื่องจากการเปิดเผยโดยสมัครใจ หรือการขโมยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อที่ Verified Reviews จะสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างได้ทันทีเพื่อแก้ไขการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยที่กล่าวมา
ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ สามารถดูขั้นตอนนี้ได้บนเว็บไซต์ของเราที่ https://www.verfied-reviews.co.uk/ ใต้หัวข้อ "เข้าสู่ระบบ"
ผู้ใช้บริการจะรับภาระแต่เพียงผู้เดียวถึงผลสืบเนื่องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยบุคคลภายนอกที่ได้รับความรู้จากสิ่งเหล่านี้ ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบเต็มที่ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อาจได้มาหรือถูกเปิดเผยผ่านทางบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว


7.3. การเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้า


ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของตนแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อการใช้มาตรการที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อคงการเข้าถึงนี้ รวมไปถึงการชำระเงินสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของตน เนื่องจากหากไม่ทำเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถเข้าถึง Solution ได้


7.4. กรรมสิทธิ์และการใช้งานบทวิจารณ์


7.4.1 กรรมสิทธิ์และการใช้งานบทวิจารณ์

 

ลูกค้าให้กรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในบทวิจารณ์แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการจึงจะเป็นเจ้าของบทวิจารณ์ที่ Solution สร้างขึ้นแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์ต่อบทวิจารณ์ที่ให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงสิทธิ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ ถ่ายโอนได้ และถาวร มีแนวโน้มเป็นวัตถุประสงค์ของสิทธิช่วงแก่บุคคลภายนอก เพื่อ (ก) ใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานพัฒนาขึ้นมาจากวัตถุนี้ แสดงต่อสาธารณะ และทำให้บทวิจารณ์มีอยู่ทุกที่ในโลกในสื่อหรือรูปแบบใด ๆ ในปัจจุบันและอนาคต และ (ข) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับระหว่างการส่งบทวิจารณ์
แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงยึดถือสิทธิ์ในการร้องขอการเพิกถอนบทวิจารณ์ของตนได้หากประสงค์เช่นนั้น
หลังคำขอดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเพิกถอนบทวิจารณ์นั้น ตลอดจนคำขอใหม่เพื่อการประเมินผล
ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบทวิจารณ์ที่ได้รับการเผยแพร่นั้น ไม่เป็นส่วนตัวและไม่เป็นความลับ
ผู้ใช้บริการจะใช้บทวิจารณ์นั้นโดยอิสระ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเรื่องนี้ต่อลูกค้า
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ทำตามข้อผูกพัน รวมไปถึงข้อตกลงจำนวนเงินใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระ ทาง Verified Reviews จะกลายเป็นเจ้าของบทวิจารณ์เหล่านี้


7.4.2 สิทธิ์การใช้งานบทวิจารณ์โดย Verified Reviews และพันธมิตร


ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การใช้งานบทวิจารณ์ของตนแก่ Verified Reviews โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบนสื่อของ Verified Reviews และของพันธมิตร (โดยวิธีของใบอนุญาตช่วง) ได้แก่สิทธิ์ในการแสดง ทำซ้ำ และเผยแพร่บทวิจารณ์ต่อสาธารณะ บนและ/หรือผ่านทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของ Verified Reviews และของพันธมิตร (โดยวิธีของใบอนุญาตช่วง) สิทธิ์เหล่านี้ได้รับอนุญาตสำหรับทั่วทั้งโลกในระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้บริการและ Verified Reviews


7.5. ความเที่ยงตรงและความถูกต้องตามกฎหมายของสารสนเทศที่ให้ไว้


ผู้ใช้บริการรับประกันความเที่ยงตรงและความจริงแท้ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ผู้ใช้บริการมอบให้ Verified Reviews ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เตือนลูกค้าของตนว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้ร่วมกับ Verified Reviews อันเป็นส่วนของการใช้งาน Solution เก็บรวบรวมความยินยอมของลูกค้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 1978 ผู้ใช้บริการจะต้องคงความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเทียบกับลูกค้า สำหรับการขาดสารสนเทศ ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเลยใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ผู้ใช้บริการจะยกเว้นความรับผิดของ Verified Reviews ต่อการกระทำใด ๆ ที่ลูกค้าอาจนำมาใช้อันนำมาซึ่งการละเมิดบทบัญญัติทางกฎหมายเหล่านี้
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เผยแพร่สิ่งใดก็ตามที่เหยียดผิว ก้าวร้าว ดูหมิ่น ลากมกอนาจาร เลือกปฏิบัติ ดูหมิ่น หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และกล่าวโดยกว้าง ๆ คือสารสนเทศที่ผิดกฎหมายผ่านทาง Solution ในทางใดก็ตาม และห้ามผู้ใช้บริการขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย


7.6. หน้าที่ในการให้ความร่วมมือ


ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ Verified Reviews ทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรายงานความผิดปกติใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน Solution โดยมิชักช้า
โดยทั่วไป ผู้ใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือกับ Verified Reviews เพื่อจัดหาสารสนเทศและเอกสารใด ๆ ที่ถือว่าจำเป็นและ Verified Reviews ร้องขอผลการดำเนินการของการบริการในเวลาที่เหมาะสม ผู้ใช้บริการตกลงจะสื่อสารโดยตนเองสำหรับสารสนเทศและเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำสัญญาแก่ Verified Reviews


7.7 การระงับใช้ชั่วคราวหรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว


หากผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ได้ Verified Reviews มีสิทธิ์ตามขอบเขตที่จะระงับบริการของตนจนกระทั่งถึงเวลาที่มีการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายหรือแก้ปัญหาอย่างเป็นมิตรแล้ว
หากบัญชีของผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งานหรือถูกปิดการใช้งานอย่างถาวร จะห้ามผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหรือโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับโซลูชันดังกล่าวต่อไป ยกเว้นสำหรับการแสดงบทวิจารณ์ที่เก็บมาแล้ว และยังจะห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอ้างอิงชื่อของ Verified Reviews ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม และห้ามมิให้ใช้ภาพกราฟิกหรือสิ่งใดที่สื่อถึง Verified Reviews และบริการของบริษัทอีกด้วย หากไม่ปฏิบัติตาม จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการถูกปรับจำนวน 100 ยูโรต่อวัน สำหรับการกระทำผิดสัญญาดังกล่าว


7.8 การชำระเงินล่าช้า


ในกรณีที่มีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่าช้า และตามบทบัญญัติของข้อ L441-6 และ D441-5 ของประมวลกฎหมายการค้าของฝรั่งเศส ค่าธรรมเนียมความล่าช้าจะถูกนำมาใช้ในอัตราที่เท่ากันกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปใช้บังคับต่อการดำเนินการกู้เงินใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าล่าสุด บวกเพิ่มอีกจุดอัตราร้อยละ 10 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการแก้ไขหนี้ 40 ยูโร


8. ข้อผูกพันและความรับผิดชอบของลูกค้า


ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจึงจะสามารถส่งบทวิจารณ์ได้ กล่าวคือ ลูกค้าจะต้อง:
- เป็นบุคคลธรรมดา
- ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีประสบการณ์ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับบทวิจารณ์โดยตรง
ผู้ใช้บริการต้องรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้
นอกจากนี้ อาจมีการติดต่อลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ของการตรวจสอบความถูกต้อง


9. ทรัพย์สินทางปัญญา


9.1 สิทธิ์ของ Verified Reviews


Verified Reviews รับรองว่าบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่จำเป็นในการให้บริการโซลูชัน วิดเจ็ต และแบรนด์ "Verified Reviews" ดังนั้น จึงรับประกันว่าบริการต่าง ๆ ที่ได้ให้คำมั่นไว้ มิได้ประกอบขึ้นจากสำเนาประเภทใด ๆ ของงานที่มีอยู่ก่อน
ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ Verified Reviews รับประกันผู้ใช้บริการต่อการฝ่าฝืนใด ๆ ที่อาจเริ่มขึ้นต่อผู้ใช้บริการ โดยบุคคลใด ๆ ที่อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต่อการบริการที่ Verified Reviews หรือ Widgets มอบให้ ทั้งนี้แบรนด์ "Verified Reviews" หรือซอฟต์แวร์ Solution ที่เป็นโฮสต์จัดตามความต้องการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการ
ควรจะพึงสังเกตว่า Verified Reviews จะมอบซอฟต์แวร์ Solution ตามความต้องการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวตามจุดประสงค์โดยละเอียดชัดเจนในสัญญานี้ และตามข้อกำหนดที่สรุปไว้ในสัญญาฉบับนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้เป็นเช่นเดียวกันสำหรับการออกแบบของ Verified Reviews และแบรนด์ Verified Reviews
การจัดหาให้อาจไม่ถือว่าเป็นการถ่ายโอนแต่อย่างใด ในความหมายของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศสสำหรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ การสมัครสมาชิก Verified Reviews Package มิใช่การให้เกียรติอย่างเป็นทางการต่อผู้ใช้บริการในสิทธิ์ต่อทรัพย์สินทางปัญญาต่อซอฟต์แวร์ Solution การออกแบบ หรือแบรนด์ ซึ่งยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวของ Verified Reviews ผู้ใช้บริการจะดำเนินการเพื่อเคารพต่อสิทธิ์ของ Verified Reviews

 

9.2. เงื่อนไขการใช้งานโซลูชันและข้อห้าม


ผู้ใช้บริการต้องไม่ดำเนินงานใด ๆ กับโซลูชันหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามกระทำการดังกล่าว ผู้ใช้บริการดำเนินการเพื่อใช้สารสนเทศที่เกี่ยวกับ Solution ตามที่ตนเองต้องการเลือกใช้สำหรับข้อกำหนดของตนเอง และเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งไม่รวมอย่างเป็นทางการในสิทธิของ:
- การทำซ้ำ Solution ชั่วคราวหรือถาวรตามความต้องการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการ ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยวิธีใด ๆ และในรูปแบบใด ๆ ของสิ่งใดก็ตาม รวมไปถึงเมื่อทำการโหลด การแสดง การดำเนินการ หรือการจัดเก็บซอร์ฟแวร์ - การแปล การดัดแปลง การจัดเตรียม หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข Solution การส่งออก หรือการรวมกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ - การทำสำเนาชนิดใด ๆ ของ Solution ทั้งหมดหรือบางส่วน - การปรับเปลี่ยน (การแปลกลับอย่างเห็นได้ชัด) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การดัดแปลง (การแปลอย่างเห็นได้ชัด) การจัดเตรียม และกล่าวโดยกว้าง ๆ คือการปรับเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วนของ Solution
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะประมวลผล แจกจ่าย โหลด หรือส่งผ่านสารสนเทศและข้อมูลเท่านั้นผ่านทาง Solution ซึ่งการใช้จะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมใด ๆ และไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวประเภทอื่นใด หรือไม่ประกอบกันเป็นการกระทำผิดทางอาญา
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่งผ่านเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เกิดการหยุดชะงัก ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมใด ๆ ผ่านทาง Solution รายการนี้อาจครอบคลุมไม่หมด


10. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล Verified Reviews และผู้ใช้บริการจะดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมการประมวลผลที่กล่าวมา และเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายฝรั่งเศส n°2004-801 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2004 ในการคุ้มครองรายบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปรับเปลี่ยนกฎหมายฝรั่งเศส n°78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ไฟล์ข้อมูล และเสรีภาพส่วนบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Verified Reviews รับประกันว่า ผู้ใช้บริการ ลูกค้า และผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ ตลอดจนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไขให้ถูกต้อง ปิดกั้น หรือลบข้อมูลหรือวัตถุที่กล่าวมาต่อการประมวลผลของที่กล่าวมาแล้วนั้น
Verified Reviews จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อรับประกันการรักษาความลับของข้อมูลนี้ ปกป้องเนื้อหา และหลีกเลี่ยงการใช้งานในทางที่ผิดหรือการเปิดเผยข้อมูล


10.1 ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม


ผู้ใดก็ตามที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ Verified-Reviews จะได้รับการแจ้งให้ทราบว่า Verified-Reviews อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่องชมเว็บไซต์ http://www.verified-reviews.co.uk/ ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลผ่านทางคุกกี้
เว็บไซต์ใช้ "Google Analytics" ซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเก็บโดยคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP) ซึ่ง Google Inc. เก็บในแบบนิรนามบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา
อาจมีการใช้สารสนเทศนี้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
- สถิติและการนับจำนวนการใช้เว็บไซต์ การใช้เนื้อหา และการใช้บริการของ Verified-Reviews- Studies เพื่อปรับปรุงบริการผ่านทางเว็บไซต์- เก็บสารสนเทศด้านประชากรเชิงกว้างเพื่อรวบรวมสถิติ
ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้เป็นเวลาสูงสุดหนึ่งปี
Verified-Reviews ทำการแจ้งให้ผู้ที่ล็อกอินไปยังเว็บไซต์ http://www.verified-reviews.co.uk ทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขาสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์เว็บของตนหรือบล็อกได้
ข้อมูลที่เก็บนั้นจะใช้โดย Verified-Reviews แต่เพียงผู้เดียว หากมีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม จะต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องก่อน


10.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า


ลูกค้าจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าตนได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกให้เสร็จสิ้น ข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้บริการภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการยืนยันความถูกต้องในการลงทะเบียน ระบุและสร้างโปรไฟล์ลูกค้า และอนุญาตให้ Verified-Reviews ปรับปรุงข้อเสนอและการสื่อสารของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Verified-Reviews ใช้ที่อยู่อีเมลของลูกค้าเพื่อส่งการยืนยันการลงทะเบียน การแจ้งเตือนบางประการ (ค่าการประเมิน ข้อคิดเห็น ฯลฯ) และเพื่อตอบคำถามของพวกเขา
นอกจากนั้น Verified-Reviews ยังใช้ที่อยู่อีเมลของตนในการส่งจดหมายข่าว และ/หรือ ส่งข้อเสนอที่ลูกค้าอาจสนใจ หากบริษัทได้รับอนุญาตเท่านั้น ลูกค้าสามารถหยุดการส่งจดหมายดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยการคลิกลิงก์ที่ท้ายอีเมลแต่ละฉบับ
Verified-Reviews จะเป็นผู้รับแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสารสนเทศที่ลูกค้ามอบให้ในการลงทะเบียน ซึ่งประกอบไปด้วย: ชื่อ นามสกุล ชื่อธุรกิจ บ้าน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ร้านค้า รายละเอียดธนาคาร และหนังสือแสดงการจดทะเบียน ห้ามมิให้บริษัททำการสื่อสารกับผู้ใด
จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเวลาสูงสุดถึงห้าปี


10.3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้


ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บในขอบข่ายงานของผู้ใช้โซลูชันจะเป็นความลับอย่างสิ้นเชิง Verified-Reviews จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลที่สามทราบ ยกเว้นเฉพาะชื่อจริงและตัวอักษรแรกของชื่อผู้ใช้ บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อการใช้งานดังที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ห้ามใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเวลาสูงสุดถึงหนึ่งปี


10.4. สิทธิ์ต่อสารสนเทศ การแก้ไข และการลบการสำรองข้อมูล


ตามกฎหมายข้อที่ 78-17 วันที่ 6 มกราคม 1978 Verified-Reviews จะมอบการเข้าถึงต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เมื่อมีการร้องขอ
แต่ละบุคคลยังสามารถร้องขอเพื่อทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลได้โดยการส่งอีเมลไปยัง:info@verified-reviews.co.uk หรือทางจดหมายที่: S.A.S Net Reviews, 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494 – 13002 Marseille ต้องมีการมอบข้อมูลระบุตัวตน


11. ข้อร้องเรียน - การร้องขอสารสนเทศ

 

Verified-Reviews จะพยายามตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใด ๆ และจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างดีที่สุด สามารถส่งคำถามหรือคำร้องขอใด ๆ ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: info@verified-reviews.com หรือทางจดหมาย: S.A.S Net Reviews, 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494 – 13002 Marseille12. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ได้

 

สัญญาฉบับนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของฝรั่งเศส หากมีข้อพิพาทใด ๆ ในด้านการตีความ การนำไปใช้ หรือความถูกต้องของสัญญาฉบับนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาในเขตอำนาจศาลของศาลพาณิชย์แห่ง Marseille เท่านั้น